None

Committed changes

itch.io / websiteCatalan

Committed changes 2 weeks ago
Ereza

New translation

itch.io / websiteCatalan

You provide a link to the file and we'll keep track of how many times it's been downloaded
Proporcioneu un enllaç al fitxer i farem un seguiment de quantes vegades s'ha baixat
3 weeks ago
Ereza

New translation

itch.io / websiteCatalan

This submission is disqualified
Aquesta participació s’ha desqualificat
3 weeks ago
Ereza

New translation

itch.io / websiteCatalan

Delete Account
Suprimeix el compte
3 weeks ago
Ereza

Translation changed

itch.io / websiteCatalan

You'll pick an email to send gift to after you've paid.
Triareu un correu electrònic al qual enviar-ho com a regal després del pagament.
3 weeks ago
Ereza

Translation changed

itch.io / websiteCatalan

You'll pick an email to send gift to after you've paid.
Triareu un correu electrònic al qual enviar-ho com a regal després del pagament
3 weeks ago
None

New strings to translate

itch.io / websiteCatalan

New strings to translate 3 weeks ago
None

Resource update

itch.io / websiteCatalan

Resource update 3 weeks ago
Pineapple

Source string changed

itch.io / websiteCatalan

You'll pick an email to send gift to after you've payedid.
4 months ago
None

Committed changes

itch.io / websiteCatalan

Committed changes 5 months ago
Ereza

New translation

itch.io / websiteCatalan

Your request could not be completed
La petició no s’ha pogut completar
5 months ago
leafo

New string to translate

itch.io / websiteCatalan

New string to translate 5 months ago
leafo

Resource update

itch.io / websiteCatalan

Resource update 5 months ago
None

Committed changes

itch.io / websiteCatalan

Committed changes 5 months ago
Ereza

Translation changed

itch.io / websiteCatalan

Minimum price to pay to get download access to game
Preu mínim a pagar per a obtenir accés de descàrregbaixada al joc
5 months ago
Ereza

Translation changed

itch.io / websiteCatalan

Disable new downloads & purchases
Desactiva les descàrregubaixades i compres noves
5 months ago
Ereza

Translation changed

itch.io / websiteCatalan

Download & install instructions
Instruccions de descàrregbaixada i instal·lació
5 months ago
Ereza

Translation changed

itch.io / websiteCatalan

Downloads
DescàrreguBaixades
5 months ago
Ereza

Translation changed

itch.io / websiteCatalan

Downloads
DescàrreguBaixades
5 months ago
Ereza

Translation changed

itch.io / websiteCatalan

You can link this download page to an itch.io account so you never have to worry about losing it. It will show up alongside any other things you own.
Podeu enllaçar aquesta pàgina de descàrregbaixada a un compte d’itch.io, de manera que no us haureu de preocupar de si la perdeu. Es mostrarà juntament amb la resta de coses que hàgiu adquirit.
5 months ago

Search