None

New strings to translate

itch.io / websiteCzech

New strings to translate 3 weeks ago
None

Resource update

itch.io / websiteCzech

Resource update 3 weeks ago
alexkoala

Committed changes

itch.io / websiteCzech

Committed changes a month ago
alexkoala

Translation changed

itch.io / websiteCzech

Please confirm verifying the email address {{email_address}} for the account {{account}}. It is necessary to verify your email address to perform many actions on itch.io.
Prosím dokončete ověření mailové adresy {{email_address}} k účtu {{account}}. Ověření mailové adresy je nezbytné k provádění mnoha akcí na itch.io.
a month ago
alexkoala

New contributor

itch.io / websiteCzech

New contributor a month ago
None

Committed changes

itch.io / websiteCzech

Committed changes a month ago
None

Suggestion removed during cleanup

itch.io / websiteCzech

Emails added
Emaily přidány
a month ago
None

Suggestion removed during cleanup

itch.io / websiteCzech

Additional emails
Další emaily
a month ago
None

Suggestion removed during cleanup

itch.io / websiteCzech

Revenue sharing
Sdílení příjmů
a month ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

Hosted by {{hosts}}
Pořádají {{hosts}}
a month ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

This purchase is linked to the account {{username}}.
Tento nákup je vázán na účet {{username}}.
a month ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

You paid for this on {{payment_date}} for {{payment_price}} with the email {{email_address}}.
Za toto jste zaplatili dne {{payment_date}} částku {{payment_price}} s mailem {{email_address}}.
a month ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

You paid for this on {{payment_date}} for {{payment_price}}.
Za toto jste zaplatili dne {{payment_date}} částku {{payment_price}}.
a month ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

You should have also received an email with a link to this page. If you ever lose the URL for this page you can request it to be emailed to you from the <a>support page</a>.
Měli byste též obdržet mail s odkazem na tuto stránku. Pokud někdy ztratíte URL této stránky, můžete si o ni požádat mailem ze <a>stránky podpory</a>.
a month ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

You can always access the latest files from this page.
Vždy můžete přistupovat k nejnovějším souborům na této stránce.
a month ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

This page has a unique URL for your payment.
Tato stránka má unikátní URL pro platbu.
a month ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

Thank you for donating to {{product_title}} by {{author}}.
Děkujeme za váš dar za {{product_title}} od {{author}}.
a month ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

Thank you for donating to {{product_title}}.
Děkujeme za váš dar za {{product_title}}.
a month ago
Powerack

Translation changed

itch.io / websiteCzech

Thank you for purchasing {{product_title}} by {{author}}.
Děkujeme za váš nákup {{product_title}} od {{author}}.
a month ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

Thank you for purchasing {{product_title}} by {{author}}.
Děkujeme za váš nákup {{product_title}} od {{author}}.
a month ago

Search