Please read here for information about joining the translation project: https://itch.io/t/383202/translating-itchio

Translation Information

Project website https://itch.io
Instructions for translators

https://itch.io/t/383202/translating-itchio

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language is editable.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Repository git@github.com:itchio/itchio-i18n.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Tamil) f95deaa
TamilNeram authored 2 days ago
Repository containing Weblate translations https://weblate.itch.ovh/git/itchio/itchio/
Filemasklocales/documents/*.json
Monolingual base language filelocales/documents/en.json
Translation file locales/documents/sv.json
None

Committed changes

itch.io / documentsSwedish

Committed changes 5 months ago
Victor

Suggestion accepted

itch.io / documentsSwedish

## Who should register on itch.io?

**itch.io** was originally created for independent video games but hosts a wide
range of creative digital content. If you're buying something an account is
optional, but recommended.

### I want to play games!

Although registration isn't required, creating an account will give you the
ability to create collections of your favourites and soon to be favourites. If
you've bought anything on **itch.io** you can even link those purchases to your
account to keep track of them.

### I'm a developer/creator!

Great! **itch.io** is designed for creative types of all kinds to quickly
distribute their work easily as possible. If you're selling your content you
can start right away. An account also lets you submit games to the various game
jams hosted on **itch.io**.
## Vem bör skapa ett konto på itch.io?

**itch.io** komskapades från början till för att sprida indiespel, men erbjuder
idag ett brett sortiment av digitala varor. Om du är här för att köpa
saker är ett konto frivilligt men rekommenderat.

### Jag vill spela spel!

Även om registrering inte är tvunget så kommer det med fördelar som
att kunna göra samlingar av dina favoriter och spel du hoppas kommer att
bli dina favoriter. Om du köpt något tidigare på **itch.io** kan du till och
med länka detta till ditt konto så det blir lätt att hålla koll på sakerna.

### Jag är en utvecklare/skapare!

Fantastiskt! **itch.io** är designat så kreativa typer av alla sorter lätt
och enkelt ska kunna distribuera sina verk.
Om du säljervill sälja dina saker kan du
g
börja från ruta ett. med det redan nu.
Kontot låter dig också skicka in spelbidrag till
diverse speljams som arrangeras på **itch.io**.
5 months ago
Victor

New contributor

itch.io / documentsSwedish

New contributor 5 months ago
leafo

Resource update

itch.io / documentsSwedish

Resource update 11 months ago
None

Suggestion added

itch.io / documentsSwedish

## Who should register on itch.io?

**itch.io** was originally created for independent video games but hosts a wide
range of creative digital content. If you're buying something an account is
optional, but recommended.

### I want to play games!

Although registration isn't required, creating an account will give you the
ability to create collections of your favourites and soon to be favourites. If
you've bought anything on **itch.io** you can even link those purchases to your
account to keep track of them.

### I'm a developer/creator!

Great! **itch.io** is designed for creative types of all kinds to quickly
distribute their work easily as possible. If you're selling your content you
can start right away. An account also lets you submit games to the various game
jams hosted on **itch.io**.
## Vem bör skapa ett konto på itch.io?

**itch.io** skapades från början för att sprida indiespel, men erbjuder
idag ett brett sortiment av digitala varor. Om du är här för att köpa
saker är ett konto frivilligt men rekommenderat.

### Jag vill spela spel!

Även om registrering inte är tvunget så kommer det med fördelar som
att kunna göra samlingar av dina favoriter och spel du hoppas kommer att
bli dina favoriter. Om du köpt något tidigare på **itch.io** kan du till och
med länka detta till ditt konto så det blir lätt att hålla koll på sakerna.

### Jag är en utvecklare/skapare!

Fantastiskt! **itch.io** är designat så kreativa typer av alla sorter lätt
och enkelt ska kunna distribuera sina verk.
Om du vill sälja dina saker kan du börja med det redan nu.
Kontot låter dig också skicka in spelbidrag till
diverse speljams som arrangeras på **itch.io**.
a year ago
Foxydapirate12

Source string changed

itch.io / documentsSwedish

## Who should register on itch.io?

**itch.io** was originally created for independent video games but hosts a wide
range of creative digital content. If you're buying something an account is
optional, but recommended.

### I want to play games!

Although registration isn't required, creating an account will give you the
ability to create collections of your favourites and soon to be favourites. If
you've bought anything on **itch.io** you can even link those purchases to your
account to keep track of them.

### I'm a developer/creator!

Great! **itch.io** is designed for creative types of all kinds to quickly
distribute their work easily as possible. If you're selling your content you
can start right away. An account also lets you submit games to the various game
jams hosted on **itch.io**.
a year ago
leafo

Committed changes

itch.io / documentsSwedish

Committed changes 5 years ago
local-minimum

New translation

itch.io / documentsSwedish

## Who should register on itch.io?

**itch.io** was originally created for independent video games but hosts a wide
range of creative digital content. If you're buying something an account is
optional, but recommended.

### I want to play games!

Although registration isn't required, creating an account will give you the
ability to create collections of your favourites and soon to be favourites. If
you've bought anything on **itch.io** you can even link those purchases to your
account to keep track of them.

### I'm a developer/creator!

Great! **itch.io** is designed for creative types of all kinds to quickly
distribute their work easily as possible. If you're selling your content you
can start right away. An account also lets you submit games to the various game
jams hosted on **itch.io**.
## Vem bör skapa konto på itch.io?

**itch.io** kom från början till för att sprida indiespel, men erbjuder
idag ett brett sortiment av digitala varor. Om du är här för att köpa
saker är ett konto frivilligt men rekommenderat.

### Jag vill spela spel!

Även om registrering inte är tvunget så kommer det med fördelar som
att kunna göra samlingar av dina favoriter och spel du hoppas kommer att
bli dina favoriter. Om du köpt något tidigare på **itch.io** kan du till och
med länka detta till ditt konto så det blir lätt att hålla koll på sakerna.

### Jag är en utvecklare/skapare!

Fantastiskt! **itch.io** är designat så kreativa typer av alla sorter lätt
och enkelt ska kunna distribuera sina verk. Om du säljer saker kan du
göra från ruta ett. Kontot låter dig också skicka in spelbidrag till
diverse speljams som arrangeras på **itch.io**.
5 years ago
None

Committed changes

itch.io / documentsSwedish

Committed changes 5 years ago
None

Resource update

itch.io / documentsSwedish

Resource update 5 years ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1 129 803
Translated 100% 1 129 803
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 100% 1 129 803

Last activity

Last change Dec. 6, 2023, 5:57 p.m.
Last author Victor Müntzing

Activity in last 30 days

Activity in last year