Username Powerack
Full name Powerack
Translations made 68
Suggestions made 0
Pending suggestions Browse pending 0
Screenshots uploaded 0
Last login Oct. 27, 2023, 10:44 p.m.
Registration date Oct. 27, 2023, 10:44 p.m.

Projects

itch.io

Activity in last 30 days

Activity in last year

Recent changes

Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

Hosted by {{hosts}}
Pořádají {{hosts}}
4 months ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

This purchase is linked to the account {{username}}.
Tento nákup je vázán na účet {{username}}.
4 months ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

You paid for this on {{payment_date}} for {{payment_price}} with the email {{email_address}}.
Za toto jste zaplatili dne {{payment_date}} částku {{payment_price}} s mailem {{email_address}}.
4 months ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

You paid for this on {{payment_date}} for {{payment_price}}.
Za toto jste zaplatili dne {{payment_date}} částku {{payment_price}}.
4 months ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

You should have also received an email with a link to this page. If you ever lose the URL for this page you can request it to be emailed to you from the <a>support page</a>.
Měli byste též obdržet mail s odkazem na tuto stránku. Pokud někdy ztratíte URL této stránky, můžete si o ni požádat mailem ze <a>stránky podpory</a>.
4 months ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

You can always access the latest files from this page.
Vždy můžete přistupovat k nejnovějším souborům na této stránce.
4 months ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

This page has a unique URL for your payment.
Tato stránka má unikátní URL pro platbu.
4 months ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

Thank you for donating to {{product_title}} by {{author}}.
Děkujeme za váš dar za {{product_title}} od {{author}}.
4 months ago
Powerack

New translation

itch.io / websiteCzech

Thank you for donating to {{product_title}}.
Děkujeme za váš dar za {{product_title}}.
4 months ago
Powerack

Translation changed

itch.io / websiteCzech

Thank you for purchasing {{product_title}} by {{author}}.
Děkujeme za váš nákup {{product_title}} od {{author}}.
4 months ago
Browse all changes for user